Services   Tjänster

We at Samantha can help you with the following:

 

Headporting

Head flowing

CAM design

All kind of metal machining

Aluminum welding

Laser cut work

Engine renovations

Import of parts from the USA

Piston machining

 

Just call and ask us if you need any kind of help

We are cooperating with our sponsors with the above  issues

 

And if you want to join us as a partner? We can offer very good exposure at exhibitions and at races for you

Talk to us about information about our different marketing packages

 

Vi på Samantha är behjälpliga med:

Topplocksportning
Flödning
CAM design
Allehanda svarv-, fräs- och sliparbeten
Aluminiumsvetsning
Laserskärning
Motorrenovering
Import av delar från USA
Ventilurtag i kolvar m.m.

Ring och fråga om du behöver hjälp!


Vi samarbetar i mångt och mycket med
våra sponsorer kring ovanstående.Vill Ni också bli vår sammarbetspartner? Då kan vi erbjuda Er fördelaktig exponering i samband med mässor och tävlingar. Ta kontakt med oss för mer information kring olika marknadsföringspaket!